Presentations and Authors

Keynote speakers

Assessment as equipping students for future challenges Presentation (Svenska)
David Boud
Fostering sustainable intercultural group collaboration across time and space in higher education. Promoting a digital dialogic approach on knowledge building and knowledge sharing Presentation (Svenska)
Elsebeth Korsgaard Sorensen
Renewing Teaching & Learning: Leveraging Mobility for Student Engagement Presentation (Svenska)
William Rankin
Vågar vi tänka innovativt? – Om att utveckla universitetsutbildning med hjälp av design Presentation (Svenska)
Anna Valtonen
Cross-cultural doctoral supervision and conceptual threshold crossing Presentation (Svenska)
Gina Wisker

1. Learning for sustainable development – green, limitless, free?

Att utbilda lärarutbildarna så att lärarna kan utbilda för hållbar utveckling
Ingela Bursjöö
Lärande seminariet, en metod för hållbart lärande
Kerstin Arnesson, Gunilla Albinsson
Problem i undervisningen? Ja tack!
Johan Boman, Evert Ljungström
Utbildning för hållbar utveckling – anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Presentation (Svenska)
Peter Aspengren, Jöran Rehn, Jan Stockfors
Mot bättre vetande
Eddy Nehls
Lärarutbildning och hållbar utveckling Presentation (Svenska)
Wolfgang Brunner
Hållbar lärarutbildning
Johan Boman, Mikael Olsson, Inger Björneloo
Startnycklar – sätter igång processen med lärande för hållbar utveckling
Johan Boman, Mikael Olsson, Inger Björneloo
Hur skapar vi kompetens för integrering av hållbar utveckling?
Julia Falkerby, Monika Olsson
Hur kan studenterna bli effektiva förändringsagenter för hållbar utveckling?
Johan Boman, Ulf Andersson, Barbro Robertsson, Inger Björneloo, Mikael Olsson, Ulrika Lundqvist, Ingela Bursjöö
Hållbar undervisning? En undersökning av hur hållbar utveckling kommer till uttryck i svensk ingenjörsutbildning
Reidar Lyng, Claes Ohlsson
ESDAN – Lärande för hållbar utveckling inom den akademiska världen i de nordiska länderna
Johan Boman, Ulrika Lundqvist, Ulf Andersson, Magdalena Svanström, Tove Holm
Bortom dekaden Presentation (Svenska)
Ulf Paul Andersson, Bo Samuelsson
Convenient conflicts? - Eco-school teachers’ reasoning about sustainability-promoting actions in teaching
Ulrica Stagell
Interdisciplinary curriculums and crossing institutional boundaries as part of the solution to actually teach sustainable capitalism at business schools
Peter Beusch
Sahlgrenska akademins förändringsprocess för hållbar utveckling? Presentation (Svenska)
Barbro Robertsson
Lärande för hållbar utveckling som bidrar till att uppfylla examensordningens mål värderingsförmåga och förhållningssätt för civil- och högskoleingenjörer, med exempel från Chalmers tekniska högskola
Ulrika Lundqvist

2. Design of environments for learning

Keller Plan, learning in own pace.
Hallgeir Nilsen, Even Åby Larsen
The significance of student’s evaluation in order to improve teaching quality
Bente Elisabeth Grüner Sveälv
Slutna rum och porösa nätverk: föreställningar om forskningsanknytning, IKT och sociala medier
Ulf Buskqvist
Högskolepedagogik med interaktion online Paper (Svenska)
Lars-Erik Jonsson
Att motivera studenter
Maria Andersson, Anna Lundberg
Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskole- och kommunbiblioteken Presentation (Svenska)
Jan Magnusson, Pieta Eklund, Elin Nord
Hur stimulerar vi lärare att stimulera studenters lärande? - design av lärandemiljöer med digitalt stöd
Christina Gummesson, Anna Gahnberg, Eva Nordmark
Utveckling av undervisning genom att använda testfunktionen i Pingpong
Håkan Tornberg
Lärcenterbaserad utbildning i relation till hur lärosäten kan organisera lärande för hållbar utveckling.
Staffan Bengtsson, Lars Svensson
Hur designas en akademisk lärandemiljö för en Läkarutbildning som regionaliseras till Länssjukhus? Ett samarbete kring Regionaliserad Läkarutbildning mellan Pedagogiska institutionen och Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet
Silvana Naredi, Johanna Olsson, Anna Frohm, Malin Larsson, Owe Johnson
En pedagogisk process från tanke till färdig instruktionsfilm - vid handläggning av utdrivningsskedet vid normal förlossning
Margareta Mollberg, Marie Berg, Eva Rådström, Anneli Westlund
Aktivt lärande med verkstäder - Exempel från fysiken
Johan Larsson, Staffan Andersson
Kan man föreläsa på ett bibliotek? Kombinerad lärande- och designmiljö på fältet
Pontus Wärnestål
Inramning och stödstruktur för akademiskt ovana studenter som läser på distans
Ingrid Henning Loeb, Ingemar Andersson, Eva Andersson, May Fredriksson, Anette Wahlandt
Betydelsen av kommunikation och bemötande för en god virtuell lärandemiljö
Johanna Olsson, Elinor Adenling
VNU-modellen för framtagning av kurser i nätbaserade lärmiljöer Presentation (Svenska)
Hans Öberg, Peter Mattsson
Videorespons vid skriftliga studentexaminationer Presentation (Svenska)
Tobias Ruhtenberg
Att utveckla nätverk för IKT-pedagogik inom högre utbildning Presentation (Svenska)
Maria Sunnerstam, Gunnar Bergh, Andrea Castro, Thommy Eriksson, Torbjörn Fraenckel, Maria Jervelycke Belfrage, Erik Jonasson, Thorbjörn I Magnusson, Birgitta Roos Haraldsson, Angela Wulff
Användandet av inspelade lärobjekt inom nätbaserad utbildning
Peter Mattsson
Upp till IT - Digitala utmaningar i lärarutbildning
Annika Lantz-Andersson, Louise Peterson, Mona Nilsen
Rummet i högre utbildning – en plats för lärande?
Marie Leijon
Mer om nätbaserad utbildning: presentation av en bok
Stefan Hrastinski, Christina Keller, Ola Lindberg, Ulf Olsson, Elisabeth Saalman
Salutis - ny metod att träna generella förmågor hos studenterna Presentation (Svenska)
Lasse Bourelius, Lena Kransberg
Hur hittar och utvärderar man relevanta lärresurser och vad får man lov att göra med dem?
Lasse Bourelius, Åsa Forsberg
Twittrande på en masterkurs i geologi- vad ska det vara bra för?
Helena Filipsson
SNH – Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning utvecklar ”Verktyg för lärande” i samverkan
Ola Lindberg, Per Lind, Marie Nyberg, Göran Lindgren
Virtuella läkemedelsanalyser - ett projekt om nätbaserad kemiundervisning
Jerker Fick, Jonas Lampe Persson, Claire Englund
Att se med tandläkarens ögon: visningsseminarier med operationsmikroskop och video
Hans Rystedt, Claes Reit, Elin Johansson, Lisbeth Dahlström, Thomas Kvist, Oskar Lindwall
Kvaliteten i distansstudenters kamratresponser och självvärdering Presentation (Svenska)
Lisbeth Amhag
Faktorer som kan inverka på genomströmning - en studie av distanskurser vid MiUn 2010
Ingrid Nordström
Nätet och Akademin – lyckligt par eller omöjlig förening? Paper (Svenska)
Lars-Erik Jonsson
Blivande svensklärare och sociala medier Presentation (Svenska)
Anders Svensson, Ylva Lindberg
Lärosalsgruppen fixar salarna åt lärarna!
Viggo Kann
Evaluation of Web-based Tools as Support for Online Learning in Master´s Engineering Education
Monika Hattinger, Malin Pongolini, Lars Svensson, Stefan Nilsson
Vilka faktorer påverkar användningen av video i nätbaserad högre utbildning?
Lena Dafgård
Examinationsformer med anställningsbarhet som mål Presentation (Svenska)
Erika Olofsson, Nina Albrecht, Rikard Jakobsson
Mobilt lärandestöd vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/-Bibliotekshögskolan
Ingrid Johansson, Rolf Hasslöw, Carina Waldén, Linda Borglund
Hälsostödjande samtal i virtuell miljö
Claire Englund, Karl Idberger
OER-spelet: inspireras och lär dig mer om öppna lärresurser genom sällskapsspel!
Ebba S. I. Ossiannilsson, Alastair Creelman
Information med kvalitet - Öppna sidor i lärplattform
Anita Eklöf, Carina Waldén, Annelie Sallander, Sofie Larsson
Datorstödd eller datorstörd undervisning – hur uppnås konceptuell förståelse?
Hans Karlsson, Maja Elmgren

3. Global education

Studenters användande av IKT i ett globalt distribuerat samarbete Presentation (Svenska)
Åsa Cajander, Mats Daniels
Internationalisering – för vem och varför då? En textanalys av internationaliseringsbegreppet i nationella policydokument
Susanne Jämsvi
För en ökad studentdemokrati på internationella masterprogram Presentation (Svenska)
Anders Berglund, Moa Eriksson, Arnold Pears, Michael Thuné
Den globala utmaningen – När utländska lärare möter studiekulturer vid ett svenskt lärosäte
Jöran Rehn, Margareta Erhardsson
Det transformativa akademiska rummet – att förstå social omvandling genom personliga erfarenheter
Camilla Safrankova, Anne-Charlotte Ek
Cultural Branding - A poor excuse that blames diversity and conceals social practices in learning
Åsa Möller
Flexible Learning for regional development within the EARLALL network in Europe
Gunnar Peterson, Anita Eklöf, Siv Sjöström, Lars-Göran Hedström, Johani Karonen, Bengt Petersson, Elisabeth Saalman, Lena E Johansson
Introducing the language vs. topic (LVT) model
Carl Magnus Olsson
Undervisning och lärande på engelska – hur höjer vi nivån nationellt?
Malin Irhammar
Hur hantera det lokala sammanhanget i den globala utbildningen?
Thomas Lavelle, Pär Mårtensson
Att samarbeta pedagogiskt över språkgränserna Presentation (Svenska)
Chloé Avril, Sara Ehrling
Vad är global bildning? Paper (Svenska)
Eva Mark
The Global Education Presentation (Svenska)
Anneli Martin

4. Supervision – with focus on the learner

Interaktiv Anti-Plagieringsguide Presentation (Svenska)
Christina Keller, Zetterlind Madelene
Hva kjennetegner den skandinaviske mentor?
Petter Mathisen
Skrivträning som fördjupar lärandet Presentation (Svenska) Paper (Svenska)
Susanne Pelger, Sara Santesson
Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning Presentation (Svenska)
Elisabeth Carlson, Marie Stenberg, Mariette Bengtsson
Mentorskap - en del av integrering av teori och praktik i högre utbildning
Kerstin Arnesson, Gunilla Albinsson
”Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen […]”
Brit Hanssen, Dag Husebø, Vegard Moen
Låt den handledde leda samtalet med hjälp av fotoelicitering.
Margaretha Eva Häggström
Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte – mellom relasjon og ordning
Dag Husebø, Petter Mathisen
Studenters skrivkompetens- villkor och utmaningar för texthandledare och bedömande lärare Presentation (Svenska)
Ann-Sofie Karlsson, Helena Hammarström, Maj-Britt Westlin
Användarperspektiv av referenshanteringssystem i en kontextuell lärandesituation Paper (Svenska)
Fredrik Offerlind, Sara Akramy
Kan man handleda studenter som styr sig själv?
Marie Lidskog, Helen Setterud
Feedback to supervisors - Psychometric evaluation of an instrument for feedback based on the cognitive apprenticeship model
Pia Strand, Karolina Sjöborg, Ulf Jakobsson, Gitte Wichmann-Hansen, Stefan Lindgren, Gudrun Edgren, Renée Stalmeijer
Från monografiavhandlingar till sammanläggningsavhandlingar: vad innebär övergången för handledare, doktorander och utbildningen? Presentation (Svenska)
Karen Nowé Hedvall, Åsa Söderlind, Katarina Michnik
Främjar handledning din hälsa? - Handledning som medarbetarskap: introduktion av hälsofrämjande som grund för forskarhandledning
Monica Eriksson, Lena Nilsson
Högskolebiblioteket och handledning på studentens initiativ Presentation (Svenska)
Ib Lundgren
Vad innebär inkluderande handledning?
Ulrike Schnaas, Johan Wickström
Interaktiv forskning - ett sätt att utveckla handledning och lärande? Presentation (Svenska)
Anne Harju
Hur kan handledning och administration av examensarbeten förbättras? Erfarenheter, system och planer från sex lärosäten
Henrik Hansson, Johan Thorbiörnson, Helle Wijk, Monika Hattinger, Svante Axelsson, Kirsti Lyngvær Engelien
En bro mellan högre utbildning och profession - Utbildning för kliniska handledare i läkarutbildning
Mona Fjellström, Silvana Naredi, Bertil Sawert, Owe Johnson, Markku Haapamäki
Stanfordkonceptet förbättrar den kliniska handledningen för veterinärstudenter Presentation (Svenska)
Lena Ström, Marja Tullberg, Jakob Johansson
Peer-review-based examination of the PhD course ”Introduction to Research” at the Sahlgrenska Academy
Anna Karlsson, Magnus Gustafsson
Responsibility and self-regulated learning in the supervision of bachelor and master students’ thesis writing
Ulf Olsson, David Hallberg
Kritiska vänner online – Kollegial observation av nätbaserade kurser inom högre utbildning
Jörgen Ivarsson
Studenter som ledare - Hur kan studenter utnyttjas som resurs i undervisningen?
Fredrik Härlin, Johan Gärdebo
Lärande i handledning- grupphandledning som del i ett kollektivt kompetensutvecklingsprojekt
Karin Åberg, Kerstin Bladini, Eva Dahlqvist
De ”andras” perspektiv – en studie om handleddas uppfattning om och av handledning Paper (Svenska)
Susanne Gustavsson, Anita Eriksson, Peter Emsheimer
Att erfara lärande- En pilotstudie om hur specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot intensivvård erfar det egna lärandet under verksamhetsförlagd utbildning.
Jonas Karlsson
Muntlig och skriftlig respons – möjligheter och begränsningar i handledning av självständiga arbeten
Jan-Olof Gullö, Jenny Magnusson, Hanna Sveen
Progression i skrivfärdigheter hos studenter i datavetenskap
Aletta Nylén
MSc and MEng thesis supervision for enhanced learning and disciplinary discourse – making generic criteria meaningful in specific contexts Presentation (Svenska)
Magnus Gustafsson, Tom Adawi
Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning
Cecilia Olsson Jers
Handledningsrelationen ur ett etiskt perspektiv: Forskarhandledares råd till en tänkt doktorand
Gunbritt Tornberg
Att integrera lärande av akademiskt skrivande i grundutbildningen
Johnny Rodin, Charlotta Nilsson, Kajsa Sköldvall
Hur lärare och lärarstuderande kommunicerar relationen mellan värdefrågor och ämnesspecifikt innehåll under verksamhetsförlagd utbildning
Jörgen Dimenäs, Kerstin Kolback, Anita Norlund, Christer Wede

5. Creative and artistic skills

”Scrapbook, blogg och digital portfolio som estetisk lärprocess – hur bedöma det?”
Mats Andersson
Entreprenöriella kompetenser inom konstnärlig utbildning
Ulf Dalnäs
Praktisk-estetiska perspektiv på lärande som utgångspunkt för tvärdisciplinära arbetssätt
Susanne Björkdahl Ordell
Ungas livsvärldar - Möten kring kulturarv i ett multimodalt lärande
Anita Synnestvedt, Margaretha Häggström
Produktion(göra) - Perception(se) - Reflektion(förstå), dimensioner vid bedömning av kreativa och konstnärliga lärandeprocesser
Elisabeth Fjällman
På konstnärlig eller vetenskaplig grund? Olika förutsättningar för studenters lärande
Per-Henrik Holgersson, Jan-Olof Gullö, Johansson Sören
1+1=3: Learning trough In-between Spaces of Theory and Practice
Margareta Melin

6. Knowledge and science – in teaching and learning in higher education

Kritiskt tänkande och högskolans kritiska uppdrag
Petri J. Kajonius
Fem framgångsfaktorer för utveckling av pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högre utbildning Presentation (Svenska)
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch, Henrik Svensson
På gränsen till godkänt – vetenskaplig kvalitet och gränsarbete i bedömningen av examensarbeten i lärarutbildning. Presentation (Svenska)
Andreas Gunnarsson
Gränsöverskridande lärande i tvärvetenskapliga forskarskolor: Gränslöst eller begränsande?
Eva Maria Brodin, Helen Avery
Dilemman som instrument för utveckling och lärande Presentation (Svenska)
Peter Svensson, Björn Badersten, Gunilla Amnér
Utbildning utan bildning? Presentation (Svenska)
Eva Mark
Forskning om IT i högre utbildning
Ulf Olsson, Christina Keller, Stefan Hrastinski
Vetenskaplighet i lärarstudenters examensarbeten
Anders Urbas, Peter Björk
Att utveckla kritiskt tänkande inom teknisk-naturvetenskapliga utbildningar
Felix Ho, Daniel Brandell
Bedömningar av vetenskaplig kvalitet i examensarbeten
Hans Ekbrand
TUR och skicklighet – Strategisk samverkan för utbildningsexcellens
Maja Elmgren, Staffan Andersson, Anders Berglund, Tove Dahlström, Lena Forsell, Ingela Frost, Björn Gembert, Fredrik Härlin, Arnold Pears, Stefan Pålsson
”Trodde att jag kunde läsa” – Studenters läsning av vetenskaplig text
Diana Berthén
Integrating content and language for enhanced learning: Challenges of scale, sustainability, and evaluation
Magnus Gustafsson
Publicera i Högre utbildning!
Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson, Katarina Mårtensson, Michael Christie, Ulf Olsson
What do Master level students in computer science think about plagiarism? Presentation (Svenska)
Anders Berglund, Neena Thota
Computing education research course
Anders Berglund, Neena Thota

7. Professions and skills – what sets the limits?

Etiska aspekter på möjligheten att använda patientbaserade inspelningar i undervisning
Ingrid Behrns, Åsa Abelin, Katja Laakso, Mattias von Feilitzen
To write about teaching and learning in higher education Presentation (Svenska)
Silwa Lisbeth Claesson
Att utbilda den professionella beslutsfattaren
Per Lundgren
Ny karriärväg för att tillvarata och utveckla forskarkompetens: Pilotprojekt om handledning i att starta forskningsföretag inom hum/sam
Milda Rönn, Mona Blåsjö, Mona Wilcke
Akademiskt skrivande för professionalisering av specialläraryrket
Inger Assarson
Att styra över disciplingränser - Erfarenheter från att skapa gemensamma examinationskriterier vid lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. Presentation (Svenska)
Jan Carle
Learning in workplace environment – Development and psychometric evaluation of an instrument to measure educational climate in workplace settings
Pia Strand, Karolina Sjöborg, Ulf Jakobsson, Gitte Wichmann-Hansen, Stefan Lindgren, Gudrun Edgren
What are students’ experiences that lead to engagement in, or rejection of, learning Computer Science?
Anne-Kathrin Peters, Arnold Neville Pears, Anders Berglund
Att identifiera kompetensbehov
Klara Bolander Laksov, Linda Barman, Lotta Jons, Katarina Mårtensson, Torgny Roxå, Lars Uhlin
Professionell utveckling (PU) under ögonkursen -möjligheter och utmaningar
Gunilla Magnusson, Madeleine Zetterberg, Silwa Claesson
Inför en ökad jämställdhet i datavetenskapliga utbildningsprogram Presentation (Svenska) Paper (Svenska)
Maria Riveiro, Erik Bergström, Urban Carlén
Att arbeta problembaserat i förskollärarutbildningen – Ett utvecklingsprojekt i naturvetenskap
Pernilla Nilsson, Per-Erik Holmén, Charlotte Sandström
Handlingsinriktad pedagogik i distansundervisning Presentation (Svenska)
Maria Lindh, Annica Ahlholm, Birgitta Wallin, Ingrid Johansson
ITakt med samtiden – att integrera digital kompetens i lärarutbildningen
Fredrik Oldsjö, Eva Fors, Annika Käck, Mats Hanson, Christopher Sönnerbrandt
Institutionaliseringsprocessen av ett kursvärderingsinstrument
Laura Carlson, Ulf Färjare, Moa Kindström Dahlin, Hrafn Steiner, Tony Burden
Betydelsen av studentcentrerat lärande vid förmedling av professionsutbildning på distans Presentation (Svenska)
Nina Albrecht, Erika Olofsson
Studenter reflekterar över sin kunskapsutveckling inom området specialpedagogik
Eva Siljehag
Lärarstudenter som blivande professionella röstanvändare
Ann-Christine B Ohlsson, Silwa Claesson
Lärares IT-användning i högre utbildning
Lars Svensson, Johan Lundin
Bildning som blev kvar när lärarstudenterna glömt vad de lärt sig - ett kritiskt perspektiv på lärarutbildning
Jörgen Dimenäs, Kerstin Kolback, Anita Norlund, Christer Wede
Högskolekurs om pedagogisk dokumentation med IT-stöd som verktyg för professions- och verksamhetsutveckling i förskolan
Mia Karlsson, Anita Kjellström
Kollektiv kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare på avancerad nivå: Skola på vetenskaplig grund – forskande lärare
Tomas Kroksmark, Cristina Robertson, Pia Åman, Anki Wennergren

8. Core values and quality development in academia – in a successful unification?

Curriculum design + educational development = true! An ongoing development project at the Faculty of ForestSciences, SLU Umeå.
Nicolette Karst
Hur ser lärare på undervisning och lärande?
Maja Elmgren, Staffan Andersson, Arnold Pears
EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning)
Alastair Creelman
Nationellt kvalitetsutvärderingssystem av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå Presentation (Svenska)
Maria Sundkvist
Uppdrag för och organisation av pedagogiska utvecklingsenheter Paper (Svenska)
Martin Stigmar, Gudrun Edgren
Ny examensstruktur, nya examinationsformer men har examinatorsrollen förändrats?
Elinor Edvardsson Stiwne
Hur påverkas examinatorers bedömning och sättet de förhåller sig till styrning och formella kriterier när de blir mer erfarna? En studie av bedömningsprotokoll vid Göteborgs universitet.
Maria Jansson
Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning - Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning Presentation (Svenska)
Viktor Aldrin, Christina Keller
Upplevelser av första studieåret
Staffan Andersson, Jonas Forsman, Maja Elmgren
Centrala teman för studenters relationer till utbildningsprogram
Staffan Andersson, Jannika Andersson Chronholm
Svenska lärosätens hantering av internationella rankingar
Pontus Sundén
Recontextualisation of the Bologna process into pedagogic communication and pedagogic practice within teacher education.
Richard Baldwin
Bedömning av pedagogisk skicklighet - erfarenheter från en utbildning för pedagogiskt sakkunniga
Katarina Winka, Thomas Olsson, Åsa Ryegård, Fredrik Oldsjö, Karin Apelgren
Studenter om studier på distans - Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2007, 2010 och 2011. Presentation (Svenska)
Lars Haglund, Lena E Johansson
Något har förändrats. Frågan är bara vad? Om Bolognaprocessens inverkan på läroplanskulturen i två svenska yrkesprogram
Åsa Lindberg-Sand, Gudrun Edgren
Mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och förädling av goda idéer kring studenters webbaserade lärandemiljöer
Marita Ljungqvist, Ebba Ossiannilsson, Lena Landgren, Åsa Forsberg
Aktiv studentmedverkan – hur kan dina studenter ta ansvar för varandras och det egna lärandet?
Johan Gustav Gärdebo, Fredrik Härlin
Ledarskap i högre utbildning
Margaretha Milsta
Gränslöst lärande: Högskolepedagogik och digital kompetens ”i skön förening”?
Åse Nygren
Uppsatsprocessen som en kvalitetsdrivare – en lärprocess för både studenter och handledare?
Henrik Barth, Jenny Ståhl
Samverkan om genomströmning
Staffan Andersson, Jannika Andersson Chronholm, Jonas Forsman, Marie Magnell, Björn Marklund
Rankning av kvalitet i högre utbildning - vägledande eller vilseledande?
Brita Bergseth, Madeleine Abrandt Dahlgren
SOLO taxonomi och Hierarkisk komplexitetsanalys – En jämförande studie
Kristian Stålne, Sofia Kjellström
Formativ kursutvärdering i högre utbildning. En studie av begreppet och dess tillämpning
Ninni Carlsson


  To the conference start page