Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
NU 2012 Att utveckla nätverk för IKT-pedagogik inom högre utbildning Abstract
Maria Sunnerstam, Gunnar Bergh, Andrea Castro, Thommy Eriksson, Torbjörn Fraenckel, Maria Jervelycke Belfrage, Erik Jonasson, Thorbjörn I Magnusson, Birgitta Roos Haraldsson, Angela Wulff
 
NU 2012 Professionell utveckling (PU) under ögonkursen -möjligheter och utmaningar Abstract
Gunilla Magnusson, Madeleine Zetterberg, Silwa Claesson
 
NU 2012 1+1=3: Learning trough In-between Spaces of Theory and Practice Abstract
Margareta Melin
 
NU 2012 Convenient conflicts? - Eco-school teachers’ reasoning about sustainability-promoting actions in teaching Abstract
Ulrica Stagell
 
NU 2012 Cross-cultural doctoral supervision and conceptual threshold crossing Abstract
Gina Wisker
 
NU 2012 En bro mellan högre utbildning och profession - Utbildning för kliniska handledare i läkarutbildning Abstract
Mona Fjellström, Silvana Naredi, Bertil Sawert, Owe Johnson, Markku Haapamäki
 
NU 2012 En pedagogisk process från tanke till färdig instruktionsfilm - vid handläggning av utdrivningsskedet vid normal förlossning Abstract
Margareta Mollberg, Marie Berg, Eva Rådström, Anneli Westlund
 
NU 2012 Recontextualisation of the Bologna process into pedagogic communication and pedagogic practice within teacher education. Abstract
Richard Baldwin
 
NU 2012 Renewing Teaching & Learning: Leveraging Mobility for Student Engagement Abstract
William Rankin
 
NU 2012 Sahlgrenska akademins förändringsprocess för hållbar utveckling? Abstract
Barbro Robertsson
 
NU 2012 To write about teaching and learning in higher education Abstract
Silwa Lisbeth Claesson
 
NU 2012 Vågar vi tänka innovativt? – Om att utveckla universitetsutbildning med hjälp av design Abstract
Anna Valtonen
 
NU 2012 What are students’ experiences that lead to engagement in, or rejection of, learning Computer Science? Abstract
Anne-Kathrin Peters, Arnold Neville Pears, Anders Berglund
 
NU 2012 Internationalisering – för vem och varför då? En textanalys av internationaliseringsbegreppet i nationella policydokument Abstract
Susanne Jämsvi
 
NU 2012 Rummet i högre utbildning – en plats för lärande? Abstract
Marie Leijon
 
NU 2012 För en ökad studentdemokrati på internationella masterprogram Abstract
Anders Berglund, Moa Eriksson, Arnold Pears, Michael Thuné
 
NU 2012 Från monografiavhandlingar till sammanläggningsavhandlingar: vad innebär övergången för handledare, doktorander och utbildningen? Abstract
Karen Nowé Hedvall, Åsa Söderlind, Katarina Michnik
 
NU 2012 Kritiskt tänkande och högskolans kritiska uppdrag Abstract
Petri J. Kajonius
 
NU 2012 Forskning om IT i högre utbildning Abstract
Ulf Olsson, Christina Keller, Stefan Hrastinski
 
NU 2012 Utbildning för hållbar utveckling – anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Abstract
Peter Aspengren, Jöran Rehn, Jan Stockfors
 
NU 2012 Vetenskaplighet i lärarstudenters examensarbeten Abstract
Anders Urbas, Peter Björk
 
NU 2012 Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskole- och kommunbiblioteken Abstract
Jan Magnusson, Pieta Eklund, Elin Nord
 
NU 2012 Mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och förädling av goda idéer kring studenters webbaserade lärandemiljöer Abstract
Marita Ljungqvist, Ebba Ossiannilsson, Lena Landgren, Åsa Forsberg
 
NU 2012 Högskolebiblioteket och handledning på studentens initiativ Abstract
Ib Lundgren
 
NU 2012 Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte – mellom relasjon og ordning Abstract
Dag Husebø, Petter Mathisen
 
1 - 25 of 179 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


  To the conference start page