Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Chalmers Conferences?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Copyright Notice

Författare som lämnar in bidrag till NU2012 godkänner följande villkor:

a) Författare behåller upphovsrätten till sitt arbete, samtidigt som konferensen placerar samtliga publicerade abstract under en Creative Commons Erkännande licens, som tillåter var och en att fritt få tillgång till, använda och dela arbetet under förutsättning att författaren erkänns som upphovsman.

b) Författare till publicerade abstracts på NU2012-konferensen inbjuds att frivilligt lämna in papers. Bidragen publiceras i digital form på konferensens webbplats samt via Chalmers konferenser(OCS). Proceedings från NU2012 kräver ingen ensamrätt av materialet, vilket möjliggör publicering också i annat forum.

Privacy Statement

 

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.  To the conference start page