Author Details

Elf, Marie, Högskolan Dalarna, Akademin för hälsa och samhälle, avdelningen för omvårdnad, Falun

  • ARCH12 - Plenary
    Kan man kvalitetssäkra lokalprogram? En grupp lokalplanerare om användbarheten av ett granskningsinstrument av lokalprogram
    Abstract  PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.