Author Details

Abelin, Åsa, <p>Institutionen f&ouml;r filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, G&ouml;teborgs universitet</p>

  • NU 2012 - 7. Professions and skills – what sets the limits?
    Etiska aspekter på möjligheten att använda patientbaserade inspelningar i undervisning
    Abstract


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.