Author Details

Magnusson, Thorbjörn I

  • NU 2012 - 2. Design of environments for learning
    Att utveckla nätverk för IKT-pedagogik inom högre utbildning
    Abstract