Author Details

Magnell, Marie, <p class="Frfattare">Avdelningen f&ouml;r l&auml;rande, Skolan f&ouml;r Teknikvetenskaplig kommunikation och l&auml;rande, Kungliga tekniska h&ouml;gskolan</p>

  • NU 2012 - 8. Core values and quality development in academia – in a successful unification?
    Samverkan om genomströmning
    Abstract