Author Details

Magnusson, Jenny, <div>S&ouml;dert&ouml;rns h&ouml;gskola</div>

  • NU 2012 - 4. Supervision – with focus on the learner
    Muntlig och skriftlig respons – möjligheter och begränsningar i handledning av självständiga arbeten
    Abstract