Author Details

Aldrin, Viktor, PIL/Göteborgs universitet

  • NU 2012 - 8. Core values and quality development in academia – in a successful unification?
    Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning - Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning
    Abstract


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.