Author Details

Wijk, Helle, Sahlgrenska Akademin, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborg, Sverige

  • ARCH12 - Housing and Care for Elderly
    Att översätta och anpassa ett engelskt instrument för bedömning av fysisk miljö på särskilt boende till svenska förhållanden -utmaningar och erfarenheter
    Abstract  PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.