Author Details

Wijk, Helle, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

  • ARCH12 - Plenary
    Kan man kvalitetssäkra lokalprogram? En grupp lokalplanerare om användbarheten av ett granskningsinstrument av lokalprogram
    Abstract  PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.