Author Details

Wijk, Helle, <p>Sahlgrenska Akademin, G&ouml;teborgs Universitet</p>

  • NU 2012 - 4. Supervision – with focus on the learner
    Hur kan handledning och administration av examensarbeten förbättras? Erfarenheter, system och planer från sex lärosäten
    Abstract


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.