Author Details

Westlund, Anneli, <p>G&ouml;teborgs Universitet</p><p>Sahlgrenska akdemin</p><p>Institutionen f&ouml;r V&aring;rdvetenskap och h&auml;lsa</p>

  • NU 2012 - 2. Design of environments for learning
    En pedagogisk process från tanke till färdig instruktionsfilm - vid handläggning av utdrivningsskedet vid normal förlossning
    Abstract


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.