Author Details

Blåsjö, Mona, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  • NU 2012 - 7. Professions and skills – what sets the limits?
    Ny karriärväg för att tillvarata och utveckla forskarkompetens: Pilotprojekt om handledning i att starta forskningsföretag inom hum/sam
    Abstract