Author Details

Karlsson, Jonas, Högskolan i Borås samt Hallands sjukhus Varberg

  • NU 2012 - 4. Supervision – with focus on the learner
    Att erfara lärande- En pilotstudie om hur specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot intensivvård erfar det egna lärandet under verksamhetsförlagd utbildning.
    Abstract