Author Details

Behrns, Ingrid, Enheten för logopedi Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

  • NU 2012 - 7. Professions and skills – what sets the limits?
    Etiska aspekter på möjligheten att använda patientbaserade inspelningar i undervisning
    Abstract