Author Details

Barth, Henrik, Högskolan i Halmstad

  • NU 2012 - 8. Core values and quality development in academia – in a successful unification?
    Uppsatsprocessen som en kvalitetsdrivare – en lärprocess för både studenter och handledare?
    Abstract