Author Details

Karlsson, Hans, Uppsala universitet

  • NU 2012 - 2. Design of environments for learning
    Datorstödd eller datorstörd undervisning – hur uppnås konceptuell förståelse?
    Abstract