Author Details

Kozlowska, Emilia, <span class="headerBar"><span id="headerBar1"><span id="headerBar1_MainTitle">Silesian University of Technology, Gliwice<br /></span></span></span>, Poland