Author Details

Keller, Christina, Resurscentrum för flexibelt lärande (RFL), Högskolan i Jönköping

  • NU 2012 - 8. Core values and quality development in academia – in a successful unification?
    Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning - Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning
    Abstract